Created by Darioplus

Punkt konsultacyjny

pomocy psychologicznej i duchowej

DROGA DO

WNĘTRZA

ZAPROSZENIE

 

 

Jeśli odnajdujesz siebie w tych tematach i chcesz skorzystać z rozmowy oraz pomocy, jaką ona niesie, serdecznie zapraszam na spotkanie. Czasami może być Tobie potrzebna tylko pojedyncza konsultacja, a czasami kilka. Dlatego po pierwszej rozmowie można się będzie umówić na cykl cotygodniowych spotkań (ok. 15 konsultacji). Czas pomiędzy spotkaniami służyć będzie refleksji, obserwacji, poznawaniu siebie, odkrywaniu tej części, do której nie masz jeszcze wglądu, a ma ona istotny wpływ na Ciebie.

 

W czerwcu 2021 r. uzyskałem dyplom Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Ośrodku INTRA w Warszawie (zobacz tutaj). Uprawnia on do udzielania osobom dorosłym indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej opartej na założeniach psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej. Obecnie staram się o przyjęcie do czteroletniej Szkoły Psychoterapii.

 

Zapraszam do kontaktu przez stronę internetową lub do osobistego umówienia się bezpośrednio przy naszej parafii. Poniżej znajdziesz dostępne terminy, w których jest możliwe spotkanie. Rozmowy odbywają się w pokoju konsultacyjnym (zobacz tutaj). Każde spotkanie trwa ok. 50 min. Pierwsza konsultacja jest bezpłatna. Jeśli podejmiesz decyzję o ich kontynuowaniu, kolejne spotkania są płatne. Honorarium jest ustalane indywidualnie na pierwszej rozmowie i mieści się w przedziale 50-100 zł za spotkanie. Podjęcie cyklu konsultacji wiąże się z późniejszym ustaleniem ich stałego dnia i godziny, aby łatwiej było zaplanować na nie czas. Spotkania odbywają się w cyklu cotygodniowym.

 

Uprzejmie proszę osoby zgłaszające się po raz pierwszy o wybór godziny 18.00 na pierwsze spotkanie.

 

 

PROPONOWANE TERMINY SPOTKAŃ

 

poniedziałki, wtorki i środy

 godz. 16.00 / 17.00 / 18.00 / 19.00 / 20.00

 

Umów się na konsultację