Dariusz Wołczecki Droga do Wnętrza - pomoc psychologiczna i duchowa

Dariusz Wołczecki Droga do Wnętrza - pomoc psychologiczna i duchowa

Dariusz Wołczecki Droga do Wnętrza - pomoc psychologiczna i duchowa

Dariusz Wołczecki Droga do Wnętrza - pomoc psychologiczna i duchowa

Dariusz Wołczecki Droga do Wnętrza - pomoc psychologiczna i duchowa

Dariusz Wołczecki Droga do Wnętrza - pomoc psychologiczna i duchowa

 

 

 

 

 

Pomysł na tę formę pomocy drugiemu człowiekowi powstał w 2018 roku. Jest on związany z moim wieloletnim przygotowaniem i doświadczeniem w zakresie towarzyszenia duchowego i pomocy psychologicznej. Po odbyciu studiów doktorskich w Rzymie z teologii duchowości ważnym elementem praktycznym było wykorzystanie wiedzy i zdobywanie doświadczenia w towarzyszeniu klerykom jako ojciec duchowny przez prawie dwa lata. W tym czasie rozpocząłem też długi proces poznawczy i terapeutyczny wobec samego siebie, który miał na celu rozwiązanie różnych problemów, które niesie życie oraz zadbanie o rozwój osobisty jako człowieka. Od 2013 roku równolegle podejmowałem również pomoc na płaszczyźnie duchowej i psychologicznej osobom, które się do mnie zgłaszały z różnymi trudnościami i konfliktami wewnętrznymi albo którym zależało na dalszym rozwoju.

 

Zauważyłem, że duchowość i psychologia mają sobie wiele do zaproponowania i dobrze mogą się uzupełniać tam, gdzie jedna z tych dziedzin nie ma kompetencji sama wkraczać, a nawet może zaszkodzić. Potrzeba więc mądrości w rozeznaniu, do jakiej płaszczyzny należą sprawy, którymi chcemy się zająć w naszym życiu. Często dotykają tej subtelnej granicy pomiędzy obszarem psychologicznym i duchowym. Jak mawiał jeden z moich profesorów: w relacji psychologii i życia duchowego jest potrzebna „symfonia na dwie ręce”. Chodzi więc o wzajemną uważność i wrażliwość wobec tych płaszczyzn, o ich integrację, równowagę i harmonię.

 

Po dwuletniej refleksji i osobistym przygotowaniu podjąłem dalsze studia w tym kierunku. W czerwcu 2021 roku ukończyłem Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej w warszawskim ośrodku „INTRA”. W dalszym zamierzeniu jej przedłużeniem będzie czteroletnia szkoła psychoterapii. W ramach moich kompetencji mogę również prowadzić rozmowy indywidualne jako towarzyszenie o charakterze pomocy psychologicznej. Już ponad 40 osób skorzystało z takich konsultacji. Pragnę jedynie zaznaczyć, że nie jest to psychoterapia, do której nie mam jeszcze właściwego przygotowania i uprawnień. Nadszedł więc właściwy moment, by zaproponować możliwość odbycia rozmowy lub cyklu rozmów szerszemu gronu osób zainteresowanych taką formą kontaktu i pracy nad sobą w ramach wspomnianego wcześniej punktu konsultacyjnego.

Umów się na konsultację

ZAPROSZENIE

 

 

Jeśli odnajdujesz siebie w tych tematach i chcesz skorzystać z rozmowy oraz pomocy, jaką ona niesie, serdecznie zapraszam na spotkanie. Czasami może być Tobie potrzebna psychoterapia, która trwa od roku do kilku lat, czasem tylko pojedyncza konsultacja, a czasami kilka. Dlatego po pierwszej rozmowie można się będzie umówić na cykl cotygodniowych spotkań. Czas pomiędzy spotkaniami służyć będzie refleksji, obserwacji, poznawaniu siebie, odkrywaniu tej części, do której nie masz jeszcze wglądu, a ma ona istotny wpływ na Ciebie.

 

W czerwcu 2021 r. uzyskałem dyplom Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Ośrodku INTRA w Warszawie (zobacz tutaj). Uprawnia on do udzielania osobom dorosłym indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej opartej na założeniach psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej. W roku akademickim 2021/2022 uczestniczyłem w studium z psychologii klinicznej w COLLEGIUM HUMANUM w Warszawie. Od września 2022 roku podjąłem czteroletnią Szkoły Psychoterapii również w Ośrodku INTRA. Jestem obecnie psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Udzielana przeze mnie pomoc psychologiczna jest superwizowana na superwizji indywidualnej i grupowej. Należę do Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA.

 

Zapraszam do kontaktu przez stronę internetową lub do osobistego umówienia się bezpośrednio przy naszej parafii. Poniżej znajdziesz dostępne terminy, w których jest możliwe spotkanie. Rozmowy odbywają się w pokoju konsultacyjnym (zobacz tutaj). Każde spotkanie trwa ok. 50 min. Pierwsza konsultacja jest związana z dobrowolną ofiarą. Jeśli podejmiesz decyzję o podjęciu psychoterapii indywidualnej lub dalszych konsultacji kolejne spotkania są płatne 120 zł za sesję. Spotkania odbywają się w cyklu cotygodniowym. Wspólnie ustalamy stały dzień i godzinę terapii.

 

Uprzejmie proszę osoby zgłaszające się po raz pierwszy o wybór godziny 18.00 na pierwsze spotkanie.

 

 

PROPONOWANE TERMINY SPOTKAŃ

 

poniedziałki, wtorki i środy

 godz. 16.00 / 17.00 / 18.00 / 19.00 / 20.00

 

Droga do Wnętrza - Pomoc psychologiczna i duchowa - Dariusz Wołczecki

DROGA DO

WNĘTRZA

Punkt konsultacyjny

pomoc psychologiczna i duchowa

Created by Darioplus