Created by Darioplus

Punkt konsultacyjny

pomocy psychologicznej i duchowej

DROGA DO

WNĘTRZA

Dzielę się z Wami radością ukończenia Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Ośrodku INTRA w Warszawie. Studium trwało od września 2020 do czerwca 2021. 

 

Owocem tego studium jest m.in. Punkt konsultacyjny pomocy psychologicznej i duchowej "Droga do Wnętrza".

 

W dalszym rozwoju w naborze do czteroletniej Szkoły Psychoterapii moja kandydatura została zaopiniowana pozytywnie, ale jestem na liście rezerwowej.

 

Proszę o wsparcie i modlitwę w tej sprawie. Dziękuję wszystkim.

 

 

Dyplom Studium Pomocy Psychologicznej

29 czerwca 2021