Dariusz Wołczecki Droga do Wnętrza - pomoc psychologiczna i duchowa

Dariusz Wołczecki Droga do Wnętrza - pomoc psychologiczna i duchowa

Dariusz Wołczecki Droga do Wnętrza - pomoc psychologiczna i duchowa

Dariusz Wołczecki Droga do Wnętrza - pomoc psychologiczna i duchowa

Dariusz Wołczecki Droga do Wnętrza - pomoc psychologiczna i duchowa

Dariusz Wołczecki Droga do Wnętrza - pomoc psychologiczna i duchowa

 

 

 

 

 

Pomysł na tę formę pomocy drugiemu człowiekowi powstał w 2018 roku. Jest on związany z moim wieloletnim przygotowaniem i doświadczeniem w zakresie towarzyszenia duchowego i pomocy psychologicznej. Po odbyciu studiów doktorskich w Rzymie z teologii duchowości ważnym elementem praktycznym było wykorzystanie wiedzy i zdobywanie doświadczenia w towarzyszeniu klerykom jako ojciec duchowny przez prawie dwa lata. W tym czasie rozpocząłem też długi proces poznawczy i terapeutyczny wobec samego siebie, który miał na celu rozwiązanie różnych problemów, które niesie życie oraz zadbanie o rozwój osobisty jako człowieka. Od 2013 roku równolegle podejmowałem również pomoc na płaszczyźnie duchowej i psychologicznej osobom, które się do mnie zgłaszały z różnymi trudnościami i konfliktami wewnętrznymi albo którym zależało na dalszym rozwoju.

 

Zauważyłem, że duchowość i psychologia mają sobie wiele do zaproponowania i dobrze mogą się uzupełniać tam, gdzie jedna z tych dziedzin nie ma kompetencji sama wkraczać, a nawet może zaszkodzić. Potrzeba więc mądrości w rozeznaniu, do jakiej płaszczyzny należą sprawy, którymi chcemy się zająć w naszym życiu. Często dotykają tej subtelnej granicy pomiędzy obszarem psychologicznym i duchowym. Jak mawiał jeden z moich profesorów: w relacji psychologii i życia duchowego jest potrzebna „symfonia na dwie ręce”. Chodzi więc o wzajemną uważność i wrażliwość wobec tych płaszczyzn, o ich integrację, równowagę i harmonię.

 

Po dwuletniej refleksji i osobistym przygotowaniu podjąłem dalsze studia w tym kierunku. W czerwcu 2021 roku ukończyłem Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej w warszawskim ośrodku „INTRA”. W dalszym zamierzeniu jej przedłużeniem będzie czteroletnia szkoła psychoterapii. W ramach moich kompetencji mogę również prowadzić rozmowy indywidualne jako towarzyszenie o charakterze pomocy psychologicznej. Już ponad 40 osób skorzystało z takich konsultacji. Pragnę jedynie zaznaczyć, że nie jest to psychoterapia, do której nie mam jeszcze właściwego przygotowania i uprawnień. Nadszedł więc właściwy moment, by zaproponować możliwość odbycia rozmowy lub cyklu rozmów szerszemu gronu osób zainteresowanych taką formą kontaktu i pracy nad sobą w ramach wspomnianego wcześniej punktu konsultacyjnego.

Droga do Wnętrza - Pomoc psychologiczna i duchowa

Umów się na konsultację

Droga do Wnętrza - Pomoc psychologiczna i duchowa - Dariusz Wołczecki

DROGA DO

WNĘTRZA

Punkt konsultacyjny

pomoc psychologiczna i duchowa

KONTAKT

 

 

ks. dr Dariusz Wołczecki

os. Łużyckie 52

66-200 Świebodzin

 

 

W listopadzie 2012 r. obroniłem doktorat z teologii duchowości na Papieskim Instytucie Duchowości TERESIANUM w Rzymie (zobacz tutaj). Studia rzymskie były przygotowaniem pod kątem prowadzenia wykładów uniwersyteckich oraz praktyki towarzyszenia duchowego.  W czerwcu 2021 r. uzyskałem dyplom Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Ośrodku INTRA w Warszawie (zobacz tutaj). Uprawnia on do udzielania osobom dorosłym indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej opartej na założeniach psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej. W roku akademickim 2021/2022 uczestniczyłem w studium z psychologii klinicznej w COLLEGIUM HUMANUM w Warszawie. Od września 2022 roku podjąłem czteroletnią Szkołę Psychoterapii również w Ośrodku INTRA.

 

Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Pracuję w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym i integracyjnym. Udzielana przeze mnie pomoc psychoterapeutyczna jest systematycznie poddawana superwizji indywidualnej i grupowej. Należę do Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA.

 

W celu umówienia się na psychoterapię lub konsultacje proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w zakładce KALEDNARZ. Termin zostanie potwierdzony w ciągu jednego dnia. W przypadku braku odpowiedzi warto zajrzeć do "spamu".

 

Rozmowy odbywają się w pokoju konsultacyjnym (zobacz tutaj). Wejście od kancelarii. Istnieje również możliwość odbycia wideorozmowy za pośrednictwem komunikatora Skype.

 

Każde spotkanie trwa ok. 50 min. Pierwsza konsultacja jest związana z dobrowolną ofiarą. Jeśli podejmiesz decyzję o podjęciu psychoterapii indywidualnej lub dalszych konsultacji kolejne spotkania są płatne 120 zł za sesję. Spotkania odbywają się w cyklu cotygodniowym. Wspólnie ustalamy stały dzień i godzinę terapii.

 

Uprzejmie proszę osoby zgłaszające się po raz pierwszy o wybór godziny 18.00 na pierwsze spotkanie.

 

Created by Darioplus