Pomysł na tę formę pomocy drugiemu człowiekowi powstał w 2018 roku. Jest on związany z moim wieloletnim przygotowaniem i doświadczeniem w zakresie towarzyszenia duchowego i pomocy psychologicznej. Po odbyciu studiów doktorskich w Rzymie z teologii duchowości ważnym elementem praktycznym było wykorzystanie wiedzy i zdobywanie doświadczenia w towarzyszeniu klerykom jako ojciec duchowny przez prawie dwa lata. W tym czasie rozpocząłem też długi proces poznawczy i terapeutyczny wobec samego siebie, który miał na celu rozwiązanie różnych problemów, które niesie życie oraz zadbanie o rozwój osobisty jako człowieka. Od 2013 roku równolegle podejmowałem również pomoc na płaszczyźnie duchowej i psychologicznej osobom, które się do mnie zgłaszały z różnymi trudnościami i konfliktami wewnętrznymi albo którym zależało na dalszym rozwoju.

 

Zauważyłem, że duchowość i psychologia mają sobie wiele do zaproponowania i dobrze mogą się uzupełniać tam, gdzie jedna z tych dziedzin nie ma kompetencji sama wkraczać, a nawet może zaszkodzić. Potrzeba więc mądrości w rozeznaniu, do jakiej płaszczyzny należą sprawy, którymi chcemy się zająć w naszym życiu. Często dotykają tej subtelnej granicy pomiędzy obszarem psychologicznym i duchowym. Jak mawiał jeden z moich profesorów: w relacji psychologii i życia duchowego jest potrzebna „symfonia na dwie ręce”. Chodzi więc o wzajemną uważność i wrażliwość wobec tych płaszczyzn, o ich integrację, równowagę i harmonię.

 

Po dwuletniej refleksji i osobistym przygotowaniu podjąłem dalsze studia w tym kierunku. W czerwcu 2021 roku ukończyłem Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej w warszawskim ośrodku „INTRA”. W dalszym zamierzeniu jej przedłużeniem będzie czteroletnia szkoła psychoterapii. W ramach moich kompetencji mogę również prowadzić rozmowy indywidualne jako towarzyszenie o charakterze pomocy psychologicznej. Już ponad 40 osób skorzystało z takich konsultacji. Pragnę jedynie zaznaczyć, że nie jest to psychoterapia, do której nie mam jeszcze właściwego przygotowania i uprawnień. Nadszedł więc właściwy moment, by zaproponować możliwość odbycia rozmowy lub cyklu rozmów szerszemu gronu osób zainteresowanych taką formą kontaktu i pracy nad sobą w ramach wspomnianego wcześniej punktu konsultacyjnego.

Dariusz Wołczecki Droga do Wnętrza - pomoc psychologiczna i duchowa

Dariusz Wołczecki Droga do Wnętrza - pomoc psychologiczna i duchowa

Dariusz Wołczecki Droga do Wnętrza - pomoc psychologiczna i duchowa

Dariusz Wołczecki Droga do Wnętrza - pomoc psychologiczna i duchowa

 

 

 

 

 

 

 

27 kwietnia 2024
W sobotę 27 kwietnia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie odbyły się warsztaty dla dekanalnych ojców duchownych, które poprowadziłem. Tematem ćwiczeń było, jak rozmawiać, żeby się spotkać relacyjnie i udzielić
01 kwietnia 2024
Do końca drugiego roku Szkoły Psychoterapii zostały już tylko 4 zjazdy. I to będzie półmetek drogi. Na zjazdach w lutym i marcu kontynuowaliśmy pracę z klientem wg terapii Gestalt, mieliśmy
06 lutego 2024
Niecały tydzień temu, 1 lutego, minęły trzy lata działalności Punktu konsultacyjnego pomocy psychologicznej i duchowej "Droga do Wnętrza" przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie. Otwarcie miejsca, w którym można otrzymać
19 grudnia 2023
Dobiega końca rok 2023. To dobry czas na kilka słów o moim rozwoju w Szkole Psychoterapii w INTRZE. Po ukończeniu I roku, we wrześniu rozpocząłem II rok. Na tym etapie
04 października 2023
Dzielę się z Wami radością, że w ubiegłym tygodniu rozpocząłem II rok Szkoły Psychoterapii w INTRZE w Warszawie. Pierwszy zjazd trwał sześć dni. W poniedziałek po spotkaniu organizacyjnym mieliśmy trzy
14 września 2023
W naszym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie już trzeci rok służę pomocą psychologiczną i duchową w Punkcie konsultacyjnym Droga do Wnętrza. Dzięki życzliwości Proboszcza ks. Pawła Bryka mamy do dyspozycji
21 czerwca 2023
Zbliża się koniec czerwca, więc czas na podsumowania. Najpierw chciałbym podzielić się krótko działalnością Punktu konsultacyjnego pomocy psychologicznej i duchowej "Droga do Wnętrza". Już od ponad 2,5 roku jest to
28 maja 2023
Chciałbym podzielić się radością, że z końcem maja pomyślnie ukończyłem i zaliczyłem pierwszy rok Szkoły Psychoterapii. Na pełne podsumowanie tego roku przyjdzie czas przed wakacjami. Jednak podzielę się, co się
08 lutego 2023
Po dłuższej przerwie udało mi się zakończyć pracę nad tłumaczeniem kolejnej części książki mojego profesora ze studiów w Rzymie: Benito Goya OCD, Psychologia i życie duchowe. Wracamy więc do rozważań
01 lutego 2023
Dokładnie 2 lata temu w Świebodzinie przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego powstał Punkt konsultacyjny pomocy psychologicznej i duchowej Droga do Wnętrza. W minionym czasie skorzystało z niego ponad 100 osób.
Droga do Wnętrza - Pomoc psychologiczna i duchowa - Dariusz Wołczecki

DROGA DO

WNĘTRZA

Punkt konsultacyjny

pomoc psychologiczna i duchowa

Created by Darioplus