Droga do Wnętrza - Pomoc psychologiczna i duchowa
23 października 2021

Studium podyplomowe z psychologii klinicznej

Październik to czas rozpoczęcia nauki uniwersyteckiej. Dla dalszego rozwoju Punktu konsultacyjnego pomocy psychologicznej i duchowej podjąłem w tym roku studia podyplomowe z psychologii klinicznej w Collegium Humanum w Warszawie. Mam nadzieję i wewnętrzne przekonanie, że pomogą zdobyć kolejne cenne doświadczenia w procesie świadczenia profesjonalnego wsparcia w ramach prowadzonego cyklu rozmów na "Drodze do Wnętrza". Od marca 2022 r. rozpoczyna się nabór do nowej edycji Szkoły Psychoterapii w INTRZE. Zamierzam ponownie przejść rekrutację i tym razem na pewno się uda!

 

Poniżej zapraszam do zapoznania się z celem i programem tegorocznych studiów.

 

 

KOORDYNATOREM KIERUNKU jest dr Teresa Panas - Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

CEL STUDIÓW:

 • Zapoznanie słuchaczy z klasyfikacją, objawami i leczeniem zaburzeń.
 • Rozwijanie umiejętności i kompetencji do oceny funkcjonowania badanego i jego rodziny w różnych obszarach i środowiskach.
 • Nabycie praktycznych umiejętności komunikowania i współpracy z osobą chorą i jej rodziną.
 • Wykształcanie umiejętności wnioskowania klinicznego i terapeutycznego oraz współpracy w zespołach interdyscyplinarnych.

 

 

ABSOLWENCI STUDIÓW NABYWAJĄ:

 

Wiedzę

 

 • uwarunkowań i rodzajów zaburzeń psychicznych
 • poznawczych i behawioralnych uwarunkowań zdrowia i choroby
 • profilaktyki zaburzeń
 • form pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi
 • etycznych problemów pracy

 

Umiejętności

 

 • nawiązywania kontaktu z dzieckiem i dorosłym z zaburzeniami psychicznymi lub somatycznymi
 • planowania i organizowania pracy w zespole leczącym, funkcjonowania w sytuacjach trudnych
 • współpracy z rodziną chorego i rodzicami dziecka z zaburzeniami zdrowia psychicznego lub somatycznego
 • rozwoju osobistego – świadomości siebie i umiejętności samooceny

 

 

PROGRAM STUDIÓW

 

Moduł I:

 

 • Wprowadzenie do psychologii klinicznej
 • Miejsce psychologii klinicznej we współczesnej psychologii i medycynie
 • Różne formy pomocy psychologicznej (poradnictwo, psychoterapia i in.)
 • Psychologia komunikacji (komunikowanie się z chorym i jego rodziną – przedstawienie diagnozy, rokowania; kontakt terapeutyczny, współpraca z chorym i rodziną)
 • Etyka zawodowa

 

 

Moduł II:

 

 • Psychologia zaburzeń psychicznych
 • Etiopatogeneza zaburzeń psychicznych
 • Główne klasyfikacje psychologicznych problemów zdrowotnych ( ze szczególnym uwzględnieniem ICD-10 i DSM V)
 • Psychopatologia ogólna

 

 

Moduł III:

 

 • Neuropsychologia
 • Struktura i czynność ośrodkowego układu nerwowego jako podstawa funkcjonowania psychicznego człowieka
 • Przyczyny i rodzaje zaburzeń neuropsychologicznych oraz terapia i rehabilitacja osób z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego
 • Specyficzne problemy psychologiczne osób z różnymi zespołami neurologicznymi
 • Psychogeriatria

 

 

Moduł IV:

 

 • Psychologia zdrowia i psychologia kliniczna w chorobach somatycznych
 • Psychiczne, społeczne i zawodowe konsekwencje choroby somatycznej (specyfika chorób przewlekłych, terminalnych i in.)
 • Koncepcja i obraz własnej choroby oraz funkcjonowanie w roli chorego
 • Elementy psychoonkologii i psychologii bólu
 • Wsparcie psychologiczne i psychoterapia

 

 

Moduł V:

 

 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia emocjonalne, zaburzenia hiperkinetyczne (ADHD), zaburzenia ze spektrum autyzmu i zaburzenia funkcjonowania społecznego
 • Depresja, próby samobójcze i inne zachowania autoagresywne
 • Upośledzenie umysłowe
 • Diagnoza zasobów osobistych i społecznych w problemach klinicznych dzieci i młodzieży (rozwój psychomotoryczny, rozwój poznawczy, osobowość, emocje, system rodzinny) oraz specyfika terapii psychologicznej w okresie rozwojowym

 

 

Moduł VI:

 

 • Kliniczna diagnoza psychologiczna
 • Diagnoza neuropsychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Diagnoza osobowości (NEO-PI-R ACL, MMPI)
 • Diagnoza funkcji poznawczych

 

 

źródło: Collegium Humanum

 

Droga do Wnętrza - Pomoc psychologiczna i duchowa - Dariusz Wołczecki

DROGA DO

WNĘTRZA

Punkt konsultacyjny

pomoc psychologiczna i duchowa

Created by Darioplus