Droga do Wnętrza - Pomoc psychologiczna i duchowa
19 grudnia 2023

Kolejny etap "Drogi do Wnętrza"

Dobiega końca rok 2023. To dobry czas na kilka słów o moim rozwoju w Szkole Psychoterapii w INTRZE. Po ukończeniu I roku, we wrześniu rozpocząłem II rok.

 
Na tym etapie mamy do czytania różne lektury jako przygotowanie do zajęć. Najciekawszą z dotychczasowych była dla mnie książka "Terapia skoncentrowana na osobie". Na zjeździe w październiku rozpoczęliśmy od pokazu filmowego "Praca Carla Rogersa", po którym była ciekawa dyskusja. Oprócz tego w ramach warsztatu doświadczaliśmy pracy z pacjentem wg terapii zorientowanej na osobę, zwracając uwagę na triadę Rogersowską - okazywanie empatii, akceptacji i autentyczności w kontakcie.
 
Od października podejmujemy też pracę poza regularnymi zajęciami w tzw. trójkach empatycznych, składających się z trzech osób z równoległych grup szkoleniowych. Są to krótkie sesje terapeutyczne, podczas których jesteśmy na przemian terapeutą - pacjentem - obserwatorem.
 
Spotkanie w listopadzie rozpoczęło się w czwartek od sprawdzianu z dotychczasowej wiedzy. Test napisałem pozytywnie. Natomiast w piątek mieliśmy bardzo ciekawy wykład z ćwiczeniami nt "Empatii w relacji terapeutycznej". Sobota rozpoczęła się od Seminarium o "Koncepcji terapii Gestalt". Zajęcia poprzedzone były wejściówką z lektur w formie testu (zaliczona pozytywnie), a pozostały czas był przeznaczony na warsztat dotyczący pracy wg terapii Gestalt. Bardzo mi odpowiada ten rodzaj pracy terapeutycznej uruchamiający doświadczenie głębszego kontaktu ze swoim wnętrzem.
 
Zjazd grudniowy był kontynuacją tego tematu z dodatkowymi nowymi modułami. Wejściówkę też zaliczyłem. W styczniu będziemy nadal rozwijać ćwiczenie tego rodzaju pracy terapeutycznej.
 
Każdego kto chciałby mnie wesprzeć zapraszam tutaj:

https://zrzutka.pl/seb3j8

 

Droga do Wnętrza - Pomoc psychologiczna i duchowa

Droga do Wnętrza - Pomoc psychologiczna i duchowa - Dariusz Wołczecki

DROGA DO

WNĘTRZA

Punkt konsultacyjny

pomoc psychologiczna i duchowa

Created by Darioplus