Droga do Wnętrza - Pomoc psychologiczna i duchowa
15 lutego 2021

Kilka słów o pomocy psychologicznej

Być może zastanawiasz się, czym jest rozmowa jako pomoc psychologiczna i czy jej potrzebujesz. Chcę się z Tobą podzielić kilkoma refleksjami, które mogą pomóc przybliżeniu tego tematu i odnalezieniu odpowiedzi na Twoje poszukiwania.

 

Pierwszą ważną sprawą jest fakt, że pomoc psychologiczna różni się od psychoterapii. Ta druga jest zorientowana przede wszystkim na znaczącą zmianę w obrębie osobowości i funkcjonowania życiowego, dotarcie do źródła problemów, by objawy zmalały. Opiera się na towarzyszeniu w cierpieniu, poszukiwaniu źródeł i sposobu przeżywania cierpienia, identyfikowaniu wzorców reagowania z przeszłości. Z reguły taki proces psychoterapeutyczny potrzebuje więcej czasu, stąd trwa od kilku miesięcy nawet do kilku lat.

Pomoc psychologiczna jest natomiast ukierunkowana na dostarczenie Tobie narzędzi i wsparcia emocjonalnego do rozwiązywania trudności i problemów, szukania rozwiązań w sytuacji kryzysu, adaptowania się do nowych wyzwań, do rozwoju umiejętności interpersonalnych, do wzrostu świadomości własnych mocnych stron, zasobów i ograniczeń.

 

Celem pierwszej konsultacji w ramach wsparcia psychologicznego jest przeprowadzenie rozmowy umożliwiającej sformułowanie wstępnego obszaru pracy umożliwiającego podjęcie decyzji o strategii pomocy. Taka konsultacja może obejmować więcej niż jedno spotkanie (np. 2 – 3 sesje) i kończy się sformułowaniem kontraktu wspólnej pracy. Kontrakt jest świadomym uczestnictwem obu stron w zawieraniu tej umowy. Odnosi się do określenia celu, do jakiego chcemy dojść, postawienia hipotez dotyczących źródła przeżywanego problemu, trudności oraz wskazania kierunku zmiany lub adekwatnych form pomocy psychologicznej. Zawarcie umowy na wspólną pracę jest związane ze świadomą decyzją osoby o uczestniczeniu w spotkaniach na określonych warunkach. Określa się wtedy dzień i godzinę spotkań, czas ich trwania, miejsce rozmów (stacjonarne lub zdalne), honorarium, zasady co do odwoływania spotkań i inne istotne sprawy.

 

Pomoc psychologiczna jest krótkoterminowa. Obejmuje zazwyczaj 10 spotkań, które następują po wstępnej konsultacji i określeniu przedmiotu sprawy, która będzie omawiana w ramach rozmów. W czasie spotkań podejmuje się pracę nad problemem, który jest wnoszony przez osobę, której się pomaga. Jest wiele sytuacji, w których taka pomoc okazuje się wystarczająca. Bywa również, że takie indywidualne wsparcie psychologiczne naturalnie staje się ważnym etapem do podjęcia dalszej specjalistycznej pomocy: psychoterapii, terapii rodzinnej, mediacji rodzinnych lub uczestnictwa w grupach terapeutycznych, wsparcia czy grupach edukacyjnych, skorzystania z konsultacji psychiatrycznej lub z innej dziedziny medycyny.

 

Dlaczego warto umówić się na konsultacje pomocy psychologicznej? Po to, by nie być samotnym w kłopotach, odnaleźć sens i równowagę, zadbać o siebie. Gdy się o to zatroszczymy, wtedy łatwiej rozpocząć proces wewnętrznej i zewnętrznej zmiany w relacji do siebie samego i innych.

 

Droga do Wnętrza - Pomoc psychologiczna i duchowa - Dariusz Wołczecki

DROGA DO

WNĘTRZA

Punkt konsultacyjny

pomoc psychologiczna i duchowa

Created by Darioplus