Droga do Wnętrza - Pomoc psychologiczna i duchowa
28 maja 2023

I rok Szkoły Psychoterapii

Chciałbym podzielić się radością, że z końcem maja pomyślnie ukończyłem i zaliczyłem pierwszy rok Szkoły Psychoterapii. Na pełne podsumowanie tego roku przyjdzie czas przed wakacjami. Jednak podzielę się, co się działo w ostatnich miesiącach. Podejmowaliśmy dalsze analizy kolejnych nagrań rozmowy psychologicznej obserwując dynamikę zachowań pacjenta i terapeuty podczas sesji. Poznaliśmy też i pracowaliśmy warsztatowo w podejściu zorientowanym na osobę według Carla Rogersa. Istotna jest tu traida Rogersowska: empatia, akceptacja i autentyczność. Dowiedzieliśmy się też na czym polega rogersowska teoria terapii osobowości i relacji interpersonalnych. Uczyliśmy się również treningu relaksacyjnego. I na koniec bardzo ciekawe były dwa tematy: proces zmiany w psychoterapii zorientowanej na osobę oraz wstęp do terapii integratywnej łączącej w sobie różne podejścia: behawioralno-poznawcze, psychodynamiczne i humnistyczno-doświadczeniowe. Obecny rok kończyliśmy rozmowami indywidualnymi z opiekunem, a drugi rok Szkoły Psychoterapii podejmujemy od września br. Dziękuję za wszelkie wsparcie. Jak widać przynosi owoce.

 

PS. Kto chciałby wesprzeć mnie w dalszej drodze to zapraszam tutaj: https://www.zrzutka.pl/seb3j8

 

 

Droga do Wnętrza - Pomoc psychologiczna i duchowa

 

Droga do Wnętrza - Pomoc psychologiczna i duchowa - Dariusz Wołczecki

DROGA DO

WNĘTRZA

Punkt konsultacyjny

pomoc psychologiczna i duchowa

Created by Darioplus