Droga do Wnętrza - Pomoc psychologiczna i duchowa
21 czerwca 2023

Czas na podsumowanie drogi

Zbliża się koniec czerwca, więc czas na podsumowania.

 

Najpierw chciałbym podzielić się krótko działalnością Punktu konsultacyjnego pomocy psychologicznej i duchowej "Droga do Wnętrza". Już od ponad 2,5 roku jest to miejsce, w którym można otrzymać wsparcie i które działa przy naszym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie. W tym okresie z punktu skorzystało ponad 150 osób. Połowa z nich odbyła jedną lub kilka konsultacji, a ponad 60 osób odbyło cykl 15 spotkań, doświadczając ważnych zmian w życiu. Ten proces zmian wymaga czasu oraz obecności drugiego człowieka, który wspiera empatią, akceptacją i autentycznością w kontakcie. To rodzaj spotkań i rozmów, w których towarzyszący pozostawia jak najmniej siebie, a wspiera w osobie, która wchodzi w proces, prawdziwe spotkanie z samym sobą i tym co wydarza się w życiu wewnętrznym i zewnętrznym.

 

Wciąż się rozwijam, aby pomagać lepiej. Dotychczas przygotowaniem do udzielania pomocy były 5-letnie studia doktorskie z teologii duchowości odbyte na Papieskim Instytucie Duchowości "Teresianum" w Rzymie, roczne Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej w wymiarze 240 godzin wykładów i warsztatów oraz 80 godzin wolontariatu w obszarze pomagania, roczne Studium z Psychologii Klinicznej w wymiarze 128 godzin. Na obecnym etapie zakończyłem I rok Szkoły Psychoterapii w podejściu integracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej w wymiarze 240 godzin wykładów i warsztatów. Przede mną kolejne trzy lata zdobywania doświadczenia: wiedzy i umiejętności.

 

Przez okres działalności "Drogi do Wnętrza" odbyłem ponad 1000 godzin rozmów. Swoją pracę poddawałem superwizji indywidualnej (15 godz.) i grupowej (60 godz.). Od grudnia 2022 roku należę do Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA.

 

Każdego kto chciałby mnie wesprzeć zapraszam tutaj:

https://zrzutka.pl/seb3j8

 

Droga do Wnętrza - Pomoc psychologiczna i duchowa - Dariusz Wołczecki

DROGA DO

WNĘTRZA

Punkt konsultacyjny

pomoc psychologiczna i duchowa

Created by Darioplus